ДОРНОД АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Gazriin khariltsaa.png
Choibalsan, Dornod, Mongolia
Unnamed Road Choibalsan Dornod MN

ADMINISTRATION OF LAND AFFAIRS, CONSTRUCTION AND URBAN DEVELOPMENT OF DORNOD PROVINCE

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

– Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох
– Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллах
– Барилга барих хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
– Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газарт байгуулсан актыг хүлээн авах
– Монгол улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх
– Аймгийн төвийн суманд газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох
– Бусад сумдад газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулах
– Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх
– Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах
– Кадастрын мэдээллийн сангаас зурган мэдээллээр үйлчлэх
– Зураглал хэмжилтийн алдааг шалгаж хяналтын хэмжилт хийх
– Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт тогтоох

Хаяг:

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7 дугаар баг, “Дорнод Нийтийн Аж ахуй” ХХК-ийн байр, 3-р давхарт

Gazriin khariltsaa.png 3 years ago
  • You must to post comments
Нийт 1