Дорнод аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх Хүүхэд, гэр бүлийн хөпклийн хэлтэс ХГБХХ

hth.png
Choibalsan, Dornod, Mongolia
Unnamed Road Choibalsan Dornod MN

STATE AGENCY FOR CHILDREN FAMILY’S IN DORNOD PROVINCE OF MONGOLIA

 

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжилд суурилж, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нийгмийн оролцоог хангахад салбарын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, түншлэлийг эрхэмлэн нийгмийн ажлын үйлчилгээг цогцоор нь хүргэх зорилтын хүрээнд дараах чиг үүрэг хүлээн ажиллаж байна.

• Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын асуудлаарх олон улсын конвенци, Монгол улсын хууль, тогтоол болон орон нутгийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах

• Хүүхэд, гэр бүлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх

• Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэнд судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээ хийх

• Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжсэн олон талт арга хэмжээг удирдан зохион байгуулах

• Хамгаалал шаардпагатай, эрсдэлд өртсөн хүүхэд, гэр бүлийн эрсдлийн түвшин тогтоож, кейс үйлчилгээ үзүүлэх

• Хүүхэд, гэр бүлийн оролцоог хангасан, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

• Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах

• Зорилтот бүлгийн хүүхэд, гэр бүлд чиглэсэн нийгмийн ажлын үйлчилгээг хамтарсан багаар үзүүлэх

• Хүүхэд, гэр бүлийн талаар авч хэрэгжүүлж буй төрийн болон орон нутгийн бодлого, чиглэлийг танилцуулах

Хаяг:

Хэрлэн сум 4-р баг Бөхийн Өргөөний баруун талд, Чадангууд цогцолборын хойд талд

hth.png 3 years ago
  • You must to post comments
Нийт 1