Дорнод аймгийн Татварын хэлтэс

tatvar.png
tatvar.png
tatvar_hayag.jpg
Choibalsan, Dornod, Mongolia
Unnamed Road Choibalsan Dornod MN
(+976) 70582142, 7058-3037 (дарга)(+976) 70582142, 7058-3037 (дарга)

Үйл ажиллагааны чиглэл:

• татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөлгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа
• татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
• улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх

Хаяг:

Хэрлэн сум 7-р баг Татварын хэлтсийн өөрийн байр

tatvar.png 3 years ago
  • You must to post comments
tatvar_hayag.jpg 3 years ago
  • You must to post comments
Нийт 2