Дорнод аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба. УЦУОША

tsag_uur.png
tsag_uur.png
DSC03386.JPG
DSC03384.JPG
Choibalsan, Dornod, Mongolia
Unnamed Road Choibalsan Dornod MN

Department for Hydrology, Meteorology and Environmental  Monitoring of Dornod aimag

Үйл ажиллагааны чиглэл:

1. Дорнод аймгийн хэмжээнд байгаль, цаг уурын төлөв байдал, хувьсал, өөрчлөлтийг судалж, чиг хандлагыг тодорхойлох 2. Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэр дээрх цаг агаар, уур амьсгал, орчны төлөв байдлыг ажиглан хэмжиж, мэдээлэх, болзошгүй аюул гамшгаас сэрэмжлүүлэх
3. Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээг зохион байгуулж тогтвортой ажиллагааг хангах
4.Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээ, судалгаанд шинжлэх ухаан, шинэ техник, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох
5. Мэдээллийг нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй, шуурхай байх орчныг бүрдүүлэх

Хаяг:

Хэрлэн сум 10 дугаар баг Хэрлэн номин бизнес төвийн баруун талд

tsag_uur.png 3 years ago
1
  • baandai
    test commnet baandai
  • You must to post comments
DSC03386.JPG 3 years ago
  • You must to post comments
DSC03384.JPG 3 years ago
  • You must to post comments
Нийт 3