Дорнод аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

hhaag.png
Choibalsan, Dornod, Mongolia
Unnamed Road Choibalsan Dornod MN

food and agriculture agency

Үйл ажиллагааны чиглэл
1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр бодлого боловсруулан, хэрэгжүүлэх
• Мал аж ахуй
• Мал эмнэлэг
• Газар тариалан
• Хүнсний аюулгүй байдлын талаар
2. Сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасгийг салбарын бодлогоор ханган ажиллах
• Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомжыг сурталчилах, мэдээллээр хангах

• Бог бод малд мах, мах-сүүний чиглэлийн гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийх
• Гадаад улсад экспортолж байгаа малд шинжилгээ, хэмжилт хийж тодорхойлолт гаргах, ариутгал хийх
• Мал эмнэлэг ариун цэврийн бүх төрлийн шинжилгээ хийх

Хаяг:

Дорнод аймаг Хэрлэн сум 1 дүгээр баг Махкомбинатын зүүн талд, Их чулуут захын хойд талд

hhaag.png 3 years ago
  • You must to post comments
Нийт 1