Мэргэжлийн хяналтын газар

inspection.png
Choibalsan, Dornod, Mongolia
Unnamed Road Choibalsan Dornod MN
70584109, 7058428770584109, 70584287

Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь 1948 онд Халдвартын станц нэртэйгээр анх сууриа тавьсан. 1997 он хүртэл эрүүл мэндийн харъяанд, эрүүл ахуйн хяналтын газар болтол хөгжиж, 1997 оноос Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Мэргэжлийн хяналтын алба нэртэйгээр байгуулагдсан. 2003 онд Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль батлагдснаар бүх хяналтын байгууллагуудыг нэгтгэн Мэргэжлийн хяналтын газар болон зохион байгуулагдан ажиллаж байна.

inspection.png 3 years ago
  • You must to post comments
Нийт 1