Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

logo-new - Copy.jpg
logo-new - Copy.jpg
DSCN3316.JPG
Choibalsan, Dornod, Mongolia

The department of Social welfare service

Үйл ажиллагааны чиглэл:

• Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр олгох
• Нийгмийн халамжийн тэтгэмж олгох
• Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх
• Хүнс тэжээлийн хөтөлбөрт хамруулах
• Эхийн алдар одонтой эхчүүдэд мөнгөн тэтгэмж олгох
• Ахмад настан болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх
• Алдар цолтой ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдэл
• Зөвлөгөө мэдээлэл өгөх

• Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ, арга хэмжээ
• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
• Ажилд зуучлах
• Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, төсөл
• Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

• Ажил олгогчдын шаардлагатай мэргэжилтэй ажилтны хэрэгцээг тодорхойлж, хэрэгцээт мэргэжлээр мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэхэд Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагатай хамтран тогтвортой ажлын байр бий болгох.
• Хөдөлмөрийн тухай хууль, УИХ-ын болон засгийн газрын тогтоол, Сайдын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулах, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд сурталчлах, зөвлөгөө өгөх

Хаяг:

Хэрлэн сум, 7-р баг МСҮТ-ийн зүүн талд

logo-new - Copy.jpg 3 years ago
  • You must to post comments
DSCN3316.JPG 3 years ago
  • You must to post comments
Нийт 2