Утасны жагсаалт /төрийн байгууллагуудын/

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Засаг даргын орлогч 7058-4584
Тамгын газрын дарга 7058-4681
ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
Хэлтсийн дарга 7058-3040
Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн 7058-3437
Агентлаг, дотоод хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Сум, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 7058-4606
Гадаад харилцааны ажилтан
Гадаад харилцааны ажилтан
Иргэдийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн 7058-2233
Мэдээлэлийн технологи, ID хариуцсан ажилтан 7058-2033
Засаг даргын туслах 7058-4608
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА
Олон нийттэй харилцах албаны дарга 7058 – 2233
Олон нийттэй харилцах албаны Хэвлэл, мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтан
ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ
Тасгийн дарга 7058-2678
Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хариуцсан  мэргэжилтэн 7058-3310
ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТЭС
Хэлтсийн дарга 7058-4897
Хууль зүйн хэлтсийн  мэргэжилтэн
Хууль зүйн хэлтсийн  мэргэжилтэн
ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН АРХИВЫН ТАСАГ
Тасгийн дарга 7058-4151
Архивын тасгийн ахлах мэргэжилтэн
Архивын тасгийн сан хөмрөгч
Архивын тасгийн архивч
Хэвлэгч
Архивч-Оператор
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС
Хэлтсийн дарга 7058-4679
Дэд бүтэц, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 7058-3446
Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Газрын харилцаа, Хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Эрдэс баялаг, байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Эдийн засагч
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС
Хэлтсийн дарга 7058-3548
Хүн ам зүй, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 7058-4455
Хүүхэд, залуучууд, төрийн бус байгууллага, жендерийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Боловсрол, соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Эрүүл мэнд, спортын  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС
Хэлстийн дарга 7058-3033
Аймгийн ерөнхий нягтлан бодогч 7058-3034
Төсвийн ахлах мэргэжилтэн 7058-3409
Бүртгэлийн ахлах мэргэжилтэн
ЦЭРГИЙН ШТАБ
Штабын дарга 7058-3039
Цэргийн тоо бүртгэлийн офицер 7058-4647
Орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын офицер
АЖ АХУЙН АЛБА
Аж ахуйн менежер 7058-2236
Нягтлан бодогч
Тооцооны нягтлан бодогч
Нярав
Жижүүр 98991133

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ИТХ-ын дарга 7058-2203
ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн нарийн  бичгийндарга 7058-4208
ИТХ-ынажилтан 7058-2914
ИТХ-ын бичиг хэрэг, оператор
Даргын туслах 7058-4131
Хэвлэл мэдээллийн ажилтан
Гадаад харилцааны ажилтан
Дотоод  хяналтын ажилтан

АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Дарга, тэргүүлэх  аудитор 7058-4203
Аудитын менежер 7058-4207
Ахлах аудитор
Ахлах Аудитор
Ахлах Шинжээч
Аудитор
Шинжээч
Шинжээч
Шинжээч
Шинжээч

ХЭРЛЭН СУМЫН ИТХ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хэрлэн сумын ИТХ-ын дарга 7058-3346
Хэрлэн сумын Засаг дарга 7058-4556
Хэрлэн сумын Засаг даргын орлогч 7058-4283
Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга 7058-3066

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ АГЕНТЛАГ

Байгаль орчны газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч
Биеийн тамир, спортын газар 7058-4550
Боловсрол, соёлын газар 7058-3674
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 7058-2501
Гаалийн алба 7058-4672
Мэргэжлийн хяналтын газар 7058-4109
Нийгмийн даатгалын хэлтэс 7058-4102
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс 7058-4241
Онцгой байдлын газар 7058-2370
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 7058-3168
Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс 7058-4757
Статистикийн хэлтэс 7058-2879
Татварын хэлтэс 7058-3037
УЦУОШАлба 7058-3087
Хөдөлмөрийн хэлтэс 7058-4303
Худалдан авах ажиллагааны алба 7058-4058
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 7058-4182
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс 7058-4150
Цагдаагийн газар 7058-4439
7058-4499
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасаг 7058-4662
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 7058-4191
70584448
Шүүхийн шинжилгээний алба
Эрүүл мэдийн газар 7058-4830
7058-3586
Орон нутгийн өмчийн алба 7058-4114

ХЭРЛЭН СУМЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗАХИРАЛ, ЭРХЛЭГЧ

АЛБАН ТУШААЛ ОВОГ НЭР УТАС
1 1-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Г.Бадраа 93132840
2 2-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Д.Гантуяа 93065255
3 3-р цэцэрлэгийн эрхлэгч П.Лхамсүрэн 93065508
4 4-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Л.Цогоо 98753899
5 5-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Т.Тодгэрэл 99891399
6 6-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Д.Отгон 93066025
7 8-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Н.Алтанцэцэг 99183711
8 10-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Ц.Сарантуяа 98209428
95589428
9 11-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Д.Оюунчимэг 98939988
10 12-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Г.Алтансувд 98649649  99589649
11 14-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Х.Нарантуяа 98658488
12 “Сэргэлэн багачууд” цэцэрлэгийн эрхлэгч Р.Наранцэцэг 99093651  98643651
13 “Бөмбөөлэй” н.Бат-Амгалан 93072468
14 “Нархан” цэцэрлэгийн эрхлэгч Э.Ундармаа 99588758
15 “Бүжин цэцэрлэгийн эрхлэгч Ж.Мөнхцэцэг 95393388
16 1-р сургуулийн захирал Б.Цог 89334038
17 2-р сургуулийн захирал Б.Лхагвасүрэн 89630011
18 5-р сургуулийн захирал Ж.Болормаа 93065701
99071251
19 6-р сургуулийн захирал Р.Жаргалтуяа 93066069
99587817
20 8-р сургуулийн захирал М.Наранжаргал 99099341
21 11-р сургуулийн захирал С.Цэрэнтогтох 98995961
93066097
22 12-р сургуулийн захирал М.Аюушхорлоо 93096656
99585529
23 “Хан-Уул” цогцолбор сургуулийн захирал Г.Бүдтуяа 99048080
24 “Шинэ хөгжил” цогцолбор сургуулийн захирал Б.Шүрэнчимэг 93065158
99997618
25 “Шинэ зуун” сургуулийн захирал Б.Туяа 99588185
93066001
26 “Flower” сургуулийн захирал М.Байгаль 99083490
98343490

ХЭРЛЭН СУМЫН ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ, СӨХ

АЛБАН ТУШААЛ ОВОГНЭР УТАС
1 “Асралт үйлс” өрхийн эмнэлгийн ахлагч С.Алтантуяа 98899971
2 “Мянган жаргалан” өрхийн эмнэлгийн ахлагч С.Саруул 98610131
3  “Ягаан цээнэ” өрхийн эмнэлгийн ахлагч Ч.Аззаяа 93033593
4 “Анхдагч өргөө” СӨХ Д.Сүхбат 98938090
5 “Чойбалсан өргөө” СӨХ Д.Байгалмаа 89330328
6 “Найман өргөө” СӨХ З.Цогбаяр 99588332
7 “Таван өргөө” СӨХ Т.Тодхүү 89833008
8 “Дөрвөн өргөө” СӨХ С.Гандулам 99941171
9 “Өв тэгш” СӨХ Л.Чимидцэрэн 99588840
10 “Табтана” СӨХ Г.Оюунтуяа 99578496
11 “Наран өргөө” СӨХ М.Мөнхтөр 89785199
12 Ивээлт өргөө  СӨХ С.Эрдэнэцэцэг 95125424
13 Үүрийн туяа  СӨХ Э.Туяацэцэг 99575776
14 Бумбат өргөө СӨХ Х.Дамдинсүрэн 88675975

ХЭРЛЭН СУМЫН 10 БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БАГ ОВОГ НЭР УТАС
1 1 дүгээр баг Т.Даваасүрэн 89370989
99584098
2 2 дугаар баг Т.Лхамдулам 93013402
3 3 дугаар баг А.Нарангэрэл 89770089
93013403
4 4 дүгээр баг О.Алтайхүү 89798282
5 5 дугаар баг Г.Арсланбаатар 89180809
6 6 дугаар баг С.Цэнгэлжаргал 99765077
7 7 дугаар баг Ц.Соёлмаа 94773407
89993407
8 8 дугаар баг Л.Арсланбаатар 94671920
89151914
9 9 дүгээр баг Д.Энхтуяа 88812196
10 10 дугаар баг П.Оюундэлгэр 89003410
93013410

БАЙГУУЛЛАГУУД

Улсын бүртгэлийн хэлтэс 7058-4340
7058-4341
БОЭТөвийн захирал 7058-4484
Тагнуулын газар 7058-4408
7058-4249
Аймгийн прокурор 7058-4904
Аймгийн ерөний шүүгч 7058-4840
Шүүхийн Тамгын газрын хэлтсийн дарга 7058-4971
ИХШХЕГазрын Зүүн бүс дэх газар 70584576
Хилийн 0132-р анги 7058-4275
98225132
Зэвсэгт хүчний 327-р анги 7058-4752
Аймгийн Музей 7058-4406
Аймгийн Номын сан 7058-3259
Аймгийн Улаан Загалмайн хороо 93065081
Ахмадын хороо 7058-4857
“Чойбалсан хөгжил” ОНӨҮГ 7058-4175
“Дорнод Нийтийн Аж Ахуй” ОНӨААТҮГ 7058-4496
Тусгай хамгаалалтай газруудын Дорнод хамгаалалтын захиргаа 7058-3373
“ДБЭХСистем” ХК 7058-4545
ДБЭХС-ийн борлуулалтын алба 7058-4771
Цахилгаан шугам сүлжээний дарга 70584671
Холбооны газар 7058-4400
“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК 7058-4401
Шуудангийн үйлчилгээний газар 7058-4642
“Адуунчулуун” ХК 7058-4392
“Дорнод мах маркет”ХХК 7058-4560
“Дорнод гурил” ХХК 7058-4300
“Чандмань тал” ХХК 7058-4554
“Ган Хэрлэн”  зочид буудал 7058-4250
Нисэх онгоцны буудал 7058-4868
Төмөр замын Баянтүмэн тасаг 70584100
“Шинэ суваг” телевиз 7058-2266
“Дорнод”  телевиз 98589099
“Мижи” телевиз 7058-4117
“Дорнод” сонин 7058-4577
“Хөх дөл” сонин 7058-3380
“Hunnu air”төлөөлөгчийн газар 7058-3344
Японы Хүүхдийг ивээх сан 7058-3454
“Ольхон” ресторан 7058-2836
“То – Ван” ресторан 7058-4025
“Ган-Хэрлэн” ресторан 7058-4250
Монгол банкны Дорнод салбарын захирал 7058-4959
Голомт банкны Дорнод салбарын захирал 7058-2702
Худалдаа хөгжлийн банкны  Дорнод салбарын захирал 7058-3632
7058-3680
“Кивико” интернэт 88583887